logometnaam

Behandelovereenkomst

Bij de aanvang van de hulpverlening stellen we een behandelovereenkomst op. Dit is conform de richtlijnen van de NAP, de beroepsvereniging, waarbij ik aangesloten ben.

Een behandelovereenkomst heeft tot doel de goede gang van zaken te waarborgen in de begeleiding.

Een exemplaar van deze overeenkomst kunt u hier downloaden

Kees Verduijn MCH