logometnaam

Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm die gericht is op je persoonlijk functioneren in je beroep.

Reflectie is het kernwoord in supervisie: stilstaan bij wat jou bezighoudt in een bepaalde situatie; onderliggende gevoelens en verlangens verkennen; onderkennen wat voor jou werkelijk waardevol is. Je leert vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken en daaraan betekenis te geven.

Begripvolle aanvaarding van wat er in je leeft aan gedachten en gevoelens is daarbij belangrijk; dan kan wat nog verborgen is aan het licht komen; zo verwerf je vrijheid om anders met situaties om te gaan, keuzes te maken en op een betekenisvolle manier de dialoog met anderen aan te gaan.

Een supervisietraject bestaat doorgaans uit 10 bijeenkomsten van ca. een uur. In het eerste gesprek worden je leervragen besproken. Je eigen (werk)ervaring is uitgangspunt voor de gesprekken. Alle vragen die je hebt, in de omgang met mensen binnen je werksituatie, kun je gebruiken in supervisie.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname. Dat kun je gebruiken voor een mogelijke beroepsregistratie, bijvoorbeeld de SKJ-registratie of de VCW-registratie. Ik ben geregistreerd supervisor door zowel de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) als de VCW (Vereniging van Contextueel Werkers). Tevens ben ik als supervisor opgenomen in het Register Vaktherapie ( registratie SRVB) 

De kosten voor supervisie bedragen € 90,-  per uur. Kosten groepssupervisie: op aanvraag.

N.B. Per 1 januari 2020 vervalt de BTW-heffing.  

Kees Verduijn MCH