logometnaam

Publicaties

 • Erkenning geven, een verkenning (2002)
  Vakblad voor Contextuele Hulpverlening. Utrecht: Vereniging Contextueel Werkers

 • Analyse in de vier dimensies (2004)
  Een methodische instructie om een contextuele analyse te maken, reader Master en PHBO Contextuele Hulpverlening, Ede: interne uitgave CHE

 • De taal van het verlangen (2006)
  Vakblad voor Contextuele Hulpverlening. Utrecht: Vereniging Contexueel Werkers

 • De taal van het verlangen, (2009)
  Ammy van Heusdenlezing Vereniging Contextueel Werkers, www.contextueelwerkers.nl. (download)

 • De relationeel ethische bril maakt het verschil", een herwaardering van de contextuele therapie, (2010)
  Systeemtherapie jaargang 22, nr. 2, Meppel: Boom

 • Verbindingen smeden, over Emotionally Focused Therapy (2011)
  Vakblad voor Contextuele Hulpverlening. Utrecht: VCW

 • Wetenschap en Methodiekontwikkeling
  Een inleiding op de VCW studiemiddag 23 maart 2011. Utrecht: Vereniging Contextuele Hulpverlening

 • Relationele Hulpbronnen, de zoektocht naar het resterend vertrouwen, (2012)
  Interventiebeschrijving, reader Master en PBO Contextuele Hulpverlening, Ede: interne uitgave CHE 

 • Erkenning geven/ krediet geven (2012) 
  Interventiebeschrijving, reader Master en PHBO Contextuele Hulpverlening. Ede: interne uitgave CHE

 • De stroom van emoties en de bedding van betrouwbaarheid, over Emotional Focused Therapy en Contextuele Therapie (2012)
  Lezing voor de NVRG-studiemiddag, december 2012 (download)

 • Present zijn in kwetsbare gezinnen; over het werk en de werkzaamheid van de Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding, (2013)
  I.s.m. A.P. Simons MSc. In: Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgericht werken met adolescenten, Noordegraaf, M en Vierwind G. (red.) Bussum: Coutinho

 • Op zoek naar de goede zorg in relaties; verbindende vragen als interventie in gezinsgesprekken (2013)
  In: "Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgericht werken met adolescenten", Noordegraaf, M. en Vierwind, G. (red.) Bussum: Coutinho

 • Versterken van verbindingen (2013)
  I.s.m. A.P. Simons MSc. Zorgmodule gezinsbegeleiding bij residentiele hulpverlening, Lectoraat Jeugd en Gezin CHE in samenwerking met en in opdracht van stichting Timon. Ede: uitgave Lectoraat Academie Sociale Studies CHE.

 • 'Open Huis!' spel van de goede verhalen. (2014)
  I.s.m. J.H. van der Meiden MCH en ir. L.J. Verduijn, Industrieel Ontwerper. Spel om goede verhalen in gezinnen te evoceren. (in ontwikkeling)

 • Een trauma heb je niet alleen (2016)
  I.s.m. A.P. Simons MSc. Onderzoeksrapport naar de werkwijze van een drietal instellingen die werken met de CLAS methodiek. Ede: uitgave Lectoraat Academie Sociale Studies CHE

 • Hoop voor gezinnen (2016) 
  Interview in "Scherp' nr 20.
  Christelijke Hogeschool Ede (download)
 • Een trauma heb je niet alleen! De kracht van verbondenheid in de behandeling van seksuele kindermishandeling (2016) in: Salut, op een geslaagd leven. Uitgave CHE, Ede
 • "Ik zie de stroom van geven en ontvangen..." lezing voor GGZ- medewerkers van Lentis, Groningen. (april 2017) (download) 
 • Kind- en gezinsgericht behandelen na seksueel misbruik . In: Kind en adolescent, (2017), 1-4 Springer Media (i.s.m. A.P Simons)

 

 

 

Kees Verduijn MCH