logometnaam

Publicaties

 • Strengthening Connectedness in Close Relationships: A Model for Applying Contextual Therapy (2019) Co-auteur van artikel J.H. van der Meiden, M. Noordegraaf en H. van Ewijk. Wiley online Library: Family Process
 • 'Open Huis!' (2019)  Gezinsspel; i.s.m. J.H. van der Meiden, W. Veijer, M.J. (medeauteurs) Jonkman-Veijer (design) en L.J. Verduijn, (spelontwerp) . Gezinsspel om op een speelse manier e waardevolle verhalen in het gezin stem te geven en zo de onderlinge verbondenheid te verdiepen en te versterken. Incl. therapeutenversie, die binnen de gezinsbegeleidng gebruikt kan worden.  Te verkrijgen via:  binnendecontext.wordpress.com/open-huis
 • Erkenning geven/ krediet geven (2018) 
  Interventiebeschrijving, reader Master en PHBO Contextuele Hulpverlening. Ede: interne uitgave CHE. 
 • Relationele Hulpbronnen, de zoektocht naar het resterend vertrouwen, (2018)
  Interventiebeschrijving, reader Master en PBO Contextuele Hulpverlening, Ede: interne uitgave CHE
 • Analyse in de vier dimensies (2018)
  Een methodische instructie om een contextuele analyse te maken, reader Master en PHBO Contextuele Hulpverlening, Ede: interne uitgave CHE
 • Kind- en gezinsgericht behandelen na seksueel misbruik . (2017) In: Kind en adolescent, , 1-4 Springer Media (i.s.m. A.P Simons)
 • "Ik zie de stroom van geven en ontvangen..." (2017) lezing voor GGZ- medewerkers van Lentis, Groningen. 
 • Een trauma heb je niet alleen! De kracht van verbondenheid in de behandeling van seksuele kindermishandeling (2016) in: Salut, op een geslaagd leven. Uitgave CHE, Ede
 • Hoop voor gezinnen (2016)  Interview in "Scherp' nr 20. Christelijke Hogeschool Ede (download)
 • Een trauma heb je niet alleen (2016)  I.s.m. A.P. Simons MSc. Onderzoeksrapport naar de werkwijze van een drietal instellingen die werken met de CLAS methodiek. Ede: uitgave Lectoraat Academie Sociale Studies CHE
 • Versterken van verbindingen (2013)  I.s.m. A.P. Simons MSc. Zorgmodule gezinsbegeleiding bij residentiele hulpverlening, Lectoraat Jeugd en Gezin CHE in samenwerking met en in opdracht van stichting Timon. Ede: uitgave Lectoraat Academie Sociale Studies CHE.
 • Op zoek naar de goede zorg in relaties; verbindende vragen als interventie in gezinsgesprekken (2013)
  In: "Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgericht werken met adolescenten", Noordegraaf, M. en Vierwind, G. (red.) Bussum: Coutinho
 • Present zijn in kwetsbare gezinnen; over het werk en de werkzaamheid van de Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding, (2013)  I.s.m. A.P. Simons MSc. In: Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgericht werken met adolescenten, Noordegraaf, M en Vierwind G. (red.) Bussum: Coutinho
 • De stroom van emoties en de bedding van betrouwbaarheid, over Emotional Focused Therapy en Contextuele Therapie (2012)  Lezing voor de NVRG-studiemiddag, december 2012 (download)
 • Wetenschap en Methodiekontwikkeling
  Een inleiding op de VCW studiemiddag 23 maart 2011. Utrecht: Vereniging Contextuele Hulpverlening
 • Verbindingen smeden, over Emotionally Focused Therapy (2011)
  Vakblad voor Contextuele Hulpverlening. Utrecht: VCW
 • De relationeel ethische bril maakt het verschil", een herwaardering van de contextuele therapie, (2010)
  Systeemtherapie jaargang 22, nr. 2, Meppel: Boom
 • De taal van het verlangen, (2009)
  Ammy van Heusdenlezing Vereniging Contextueel Werkers, www.contextueelwerkers.nl. (download)
 • De taal van het verlangen (2006)
  Vakblad voor Contextuele Hulpverlening. Utrecht: Vereniging Contexueel Werkers
 • Erkenning geven, een verkenning (2002)
  Vakblad voor Contextuele Hulpverlening. Utrecht: Vereniging Contextueel Werkers

 

 

Kees Verduijn MCH