logometnaam

"Met kennis en betrokkenheid ben ik geholpen om mijn eigen kwetsbare kanten steeds meer onder ogen te zien. Kees bezit de gave van het luisteren met zijn hart, waardoor hij, ook tijdens moeilijke momenten, gevoelsmatig beschikbaar bleef. Dat gaf mij een gevoel van vertrouwen en betrouwbaarheid. Humor, ernst en relativerende opmerkingen waren ingrediënten van de gesprekken. Ook de plaats die het geloof mocht hebben in het proces, heb ik als waardevol ervaren. Soms doet groeien pijn, soms is de waarheid hard, soms is het niet fijn om dingen anders te gaan zien, maar zijn coachende en niet veroordelende houding waren mij hierin tot steun. Respect is voor mij een kernwoord in de gesprekken."

Kees Verduijn MCH